โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Thu, 17 Jan 2019 22:18:46 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1547738145.jpg

12  มกราคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดโดยเทศบาลนครยะลา ในการนี้ นักเรียนได้ร่วมฟังสาส์น ของนายกรัฐมนตรี 1547738145 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1547220351.jpg

11 มกราคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลยะลา กิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนทุกสายชั้น บริษัท ห้างร้านต่าง 1547220351 ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1547219640.jpg

ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขัน 25 รายการ

1547219640
ด.ญ.ลลิตภัทร ศรีเทพ เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นฯ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1547085435.jpg

ด.ญ.ลลิตภัทร ศรีเทพ เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองผู้อำนวยการ นายสุพงศ์ศักดิ์ อุดมและผู้ปกครอ 1547085435 ด.ญ.อลิน อากาฌา อามิน เข้าร่วมโครงการนำยุวฑูตความดี ในรัฐคูเวต http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1546834661.jpg

ด.ญ.อลิน อากาฌา อามิน เข้าร่วมโครงการนำยุวฑูตความดีเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2562

1546834661
โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ สนับสนุนของขวัญให้นักเรียน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1546420397.jpg

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ สนับสนุนของขวัญให้นักเรียน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

1546420397
โรงพยาบาลสิโรรส สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1546420192.jpg

โรงพยาบาลสิโรรส สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนอนุบาลยะลา

1546420192