วิทยาศาสตร์พลังสิบ
Link การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
Link การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งไดร์ฟเอกสารคู่มือโรงเรียนศูนย์, เอกสารประกอบการประชุมฯ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ค่ะ
ไดร์ฟเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ https://drive.google.com/drive/folders/1giYejlKl070HgciDs_wyRoOxNZRu18wR?usp=sharing
 
Link บันทึกการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
 
ช่องทางการติดต่อ 
ขอบพระคุณค่ะ