ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลยะลา
131 ถนนเทศบาล 3   ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 0-73 21-2790 เบอร์โทรสาร 0-7322-7034
Email : anubanyala@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063632466874


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน